HY-ENVIRON

PHÒNG NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Tel: 0435 640 716 - Fax: 043 563 28 27
Địa chỉ: 95/7 chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: TS. Vũ Chí Cường
Mobile: 0907 824 968 - Email: vuchicuong.khtlvn@gmail.com

HY-ENVIRON Thiết bị xử lý môi trường Thiết bị lọc bụi túi vải

Lọc bụi túi vải


-Ứng dụng: Dùng để lọc bụi dạng cho bay nhằm thu hồi lại một lượng bụi đáng kể.
-Phạm vi sử dụng: Ximăng, thức ăn chăn nuôi…

Đặc tính:

Năng suất của hệ thống hút lọc bụi: 250.000 m3/h.
Nhiệt độ : 3500C.
Độ ẩm không khí : ≤ 15%
Hiệu suất hút lọc bụi: 99,8%
Chụp hút : Thu hồi bụi tại các điểm phát sinh bụi cục bộ
Hệ ống hút : Dẫn dòng khí có nồng độ bụi cao về thiết bị lọc bụi túi vải
Thiết bị lọc bụi tay áo: Tách và thu hồi bụi ra khỏi dòng khí bẩn
Hệ ống thoát khí sạch: Dẫn dòng khí sạch thải ra môi trường
Quạt hút : Tạo áp lực âm trên toàn hệ thống để hút khí bụi tại các chụp hút

Thông số kỹ thuật: