HY-ENVIRON

PHÒNG NGHIÊN CỨU THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Tel: 0435 640 716 - Fax: 043 563 28 27
Địa chỉ: 95/7 chùa bộc, Đống Đa, Hà Nội
Người liên hệ: TS. Vũ Chí Cường
Mobile: 0907 824 968 - Email: vuchicuong.khtlvn@gmail.com

HY-ENVIRON Các loại van Van cầu

Van cầu


1. VAN CẦU NỐI HÀN DN 150~600MM PN 15.0~25.0 MPA

Hãng sản xuất : Phòng NC TBMT&TĐH
Viện Bơm & TBTL
Loại van : Van cầu,nối bằng hàn.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 15- 25 MPa
Kích thước : DN60 – DN600
Ứng dụng : Nước, dầu, hơi, axit.
Tiêu chuẩn: TCVN
Giá: Call

2. VAN CẦU TIÊU CHUẨN VIỆT NAM (ĐIỀU KHIỂN BẰNG KHÍ NÉN)

Hãng sản xuất : Phòng NC TBMT&TĐH
Viện Bơm & TBTL
Loại van : Điều khiển bằng khí nén kết hợp tay quay.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 0.25- 0.6 MPa
Kích thước : DN150 – DN400
Ứng dụng : Khí
Tiêu chuẩn: TCVN
Giá: Call

3. VAN CẦU TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Hãng sản xuất : Phòng NC TBMT&TĐH
Viện Bơm & TBTL
Loại van : Động cơ điện kết hợp tay quay.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 0.25- 0.6 MPa
Kích thước : DN150 – DN400
Ứng dụng : Khí
Tiêu chuẩn: TCVN
Giá: Call

4. VAN CẦU NỐI HÀN DN 150~600MM PN 15.0~25.0 MPA

Hãng sản xuất : Phòng NC TBMT&TĐH
Viện Bơm & TBTL
Loại van : Van cầu,nối bằng hàn.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 0.25- 0.6 MPa
Kích thước : DN150 – DN400
Ứng dụng : Nước, dầu, khí, axit
Liên kết mặt bích : Lồi
Tiêu chuẩn: TCVN
Giá: Call

5. VAN CẦU TIÊU CHUẨN NHẬT(PN10~20K)

Hãng sản xuất : Nhật Bản
Loại van : Van cầu.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 10 - 20K
Kích thước : DN15 – DN250
Ứng dụng : Nước, dầu, khí, axit.
Liên kết mặt bích : Lồi
Tiêu chuẩn: JIS
Giá: Call

6. VAN CẦU TIÊU CHUẨN MỸ (PN150~1500LB)

Hãng sản xuất : Mỹ
Loại van : Van cầu.
Chất liệu : Thép
Đặc điểm khác : Áp lực : 2.2 - 11.3 MPa
Kích thước : DN150 – DN600
Ứng dụng : Nước, dầu, khí, axit.
Liên kết mặt bích : Lồi
Tiêu chuẩn: JIS
Giá: Call